close
تبلیغات در اینترنت

بررسی و شناسایی گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق کالا از نظر جرم شناختی - قضایی و ارائه راهکار عملی

بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما

بررسی و شناسایی گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق کالا از نظر جرم شناختی - قضایی و ارائه راهکار عملی

بازدید: 231
دسته بندی: دانلود فایل,

 

بررسی و شناسایی گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق کالا از نظر جرم شناختی - قضایی و ارائه راهکار عملی

در این پایان نامه سعی شده است تا عوامل و متغیرهای مختلفی که بر گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق در مرز بازرگان موثر می باشند مورد بررسی قرار بگیرد

دانلود بررسی و شناسایی گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق کالا از نظر جرم شناختی - قضایی و ارائه راهکار عملی

قاچاق
قاچاق کالا
قاچاق انسـان
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی پدیده ی قاچاق کالا از نظر جرم شناختی  قضایی
دانلود پایان نامه جزا و جرم شناسی
دانلود پایان نامه قاچاق کالا
دانلود پایان نامه قاچاق کالا در مرز بازرگان
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 1069 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 175

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی و شناسایی گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق کالا از نظر جرم شناختی - قضایی و ارائه راهکار عملی

(مطالعه موردی:مرز بازرگان)
 
 
چکیده:
یکی از پدیده هایی که امروزه به عنوان یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی امروز، در جوامع مختلف به خصوص در مناطق مرزی سبب شده است تا زمینه های مناسبی جهت ایجاد اشتغال سالم و پایدار ایجاد نگردد، سودآوری بالای قاچاق می باشد و ساکنین این مناطق جهت کسب درآمد بیشتر به فعالیت های غیر قانونی و قاچاق نظیر (کالا، مواد مخدر، اسلحه، سوخت و غیره) روی آورند. در این پایان نامه سعی شده است تا عوامل و متغیرهای مختلفی که بر گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق در مرز بازرگان موثر می باشند مورد بررسی قرار بگیرد و با مرور نظریات ارائه شده در خصوص قاچاق و توجه به عوامل اثر گذار در گسترش پدیده ی قاچاق، در پایان به ارائه ی راهکار عملی جهت کاهش، کنترل و پیشگیری از پدیده ی قاچاق در شهر مرزی بازرگان خواهیم پرداخت.
 
 
 
واژگان کلیدی:

قاچاق

قاچاق کالا

قاچاق انسـان

 
 
 
مقدمه
قاچاق کالا هم اکنون ذهن بسیاری از مدیران کشور ما را به خود مشغول کرده و بسیاری از دستگاه ها را نیز درگیر کرده است. گستردگی مرزهای جغرافیایی در کنار همسایگانِ دارای نظام های تقریباً بی ثبات و نیز وجود مبادی مختلف و شیوه های متنوع قاچاق مقابله با آن را دشوار کرده است. این تحقیق مبتنی بر کارهای انجام شده دیگران در سازمان-های دولتی و نهادهای دانشگاهی و علمی در پی معرفی ابعاد این پدیده و ارائه جمع بندی خلاصه، اما کاملی از آن است. هدف غایی در این پژوهش آن است ،که علاوه بر توجه به یافته های علمی و با محک زدن کارهای انجام شده با این یافته ها از میان انبوه گفته های موجود مستدل ترین و غنی-ترین مباحث را سازماندهی کند و از درون آنها به نگرشی جدید از این پدیده برسد. در این صورت فرصت پرداختن اصولی تر به رفع قاچاق کالا برای همه نهادهای مسئول فراهم خواهد آمد.
 
 فقط در این صورت است که امکان بهره گیری از ظرفیت های موجود در نهادهای قانون گذار، برای اصلاح قوانین، در نهادهای اجرایی، برای اصلاح شیوه های مقابله و در نهادهای قضایی، برای ارتقای اثربخشی فراهم خواهد بود. در نهایت در این تحقیق، به این نتیجه مهم دست یافته ایم که نگرش موجود به قاچاق کالا باید تغییر کند و بجای مقابله با جریانی که در اوضاع فعلی با آسیب های فراوان همراه است، باید به هدایت آن در جهت بهره برداری از ظرفیت های تجاری و ترانزیتی پرداخت. هم اکنون بسیاری از سیاست های کلان اقتصادی، به مزیت سازی برای قاچاق کالا می انجامد و اقدامات نه چندان موثر مقابله با قاچاق ، خطر-پذیری آن را بی نهایت کاهش داده است. بنابراین اصلاح سیاست های کلان اقتصادی برای مزیت زدایی از قاچاق و نیز اصلاح و بهینه سازی نظام ها و روش ها برای افزایش خطر پذیری قاچاق کالا، از الزامات اساسی نگرش بلند مدت و جدید به پدیده قاچاق کالاست. پرهیز از برخورد با عوامل خرده پا و البته مقابله با موارد کلان و در مبادی اصلی، در کنار تقویت نظارت بر بازرگانی داخلی و نیز تقویت و تجهیز سازمان های اجرایی مانند گمرک و نیروی انتظامی و اقدامات قضایی ویژه برای مقابله با نقض کنندگان قانون، از جمله دیگر موارد اصلاحی لازم اند.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه1
الف) تعریف و بیان مسأله2
ب) اهداف تحقیق2
ج) سؤال های تحقیق3
د) فرضیه های تحقیق3
هـ) پیشینه ی تحقیق3
و) روش تحقیق5
ی) جامعه ی آماری6
ط) نمونه ی آماری6
م) ابزار گردآوری اطلاعات6
ل) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات7
 

فصل اول: مفاهیم و کلیات مربوط با قاچاق کالا8

1-1 مقدمه9

1-2 مفاهیم قاچاق کالا9

1-2-1 تعاریف قاچاق9

1-2-2 معنای حقوقی قاچاق11

1-2-3 اقتصاد زیر زمینی13
1-2-4 تعریف گمرک14
1-2-5 قلمرو گمرکی14
1-2-6 مبادی رسمی و غیر رسمی14
1-2-7 حقوق گمرکی15
1-2-8 عوارض گمرکی15
1-2-9 کالاهای ممنوع15
1-2-10 ممنوعیت های کلی واردات و صادرات16
1-2-11 انواع قاچاق16
1-2-12 قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی17
1-2-13 قاچاق گمرکی و قاچاق غیرگمرکی17

1-3 عوامل موثر بر حجم قاچاق کالا در حالت کلی در تمامی مرزها18

1-3-1 مالیات و عوارض گمرکی18
1-3-2 بالا بودن میزان بیکاری18
1-3-3 ارزانی برخی کالاها به سبب اعمال مقررات مربوط به یارانه18
1-3-4 نظارت ارزی19
1-3-5 افزایش دخالت دولت در بازار19
1-4 تنوع کنونی قاچاق در مرز بازرگان19
1-4-1 قاچاق صادراتی19
1-4-1-1 قاچاق کالاهای یارانه ای20
1-4-1-2 قاچاق سیگار به خارج21
1-4-1-3 قاچاق سوخت21
1-4-1-4 قاچاق انسان22
1-4-2 قاچاق وارداتی در مرز بازرگان23
1-4-2-1 پوشاک و منسوجات مهمترین و عمدهترین قاچاق واردانی از مرز بازرگان23
1-4-2-2 لوازم آرایشی و بهداشتی24
1-4-2-3چای25
1-4-2-4 مواد غذایی25
1-4-2-5 قاچاق دارو26
1-5 نتیجه گیری27
 

فصل دوم: مبادی و شیوه های قاچاق در مرز بازرگان28

2-1مقدمه29

2-2 تشریح مبادی عمده قاچاق کالا در بازرگان33

2-2-1 محورهای ورودی کالای قاچاق33
2-2-1-1 بازارچه مرزی33

2-3 شیوه های قاچاق کالا در این مرز35

2-3-1 شیوه های کالای قاچاق، هم واردات و هم صادرات را شامل میشود عبارتند از:35
2-3-1-1 کالاهای همراه مسافر35
2-4 نتیجه گیری36

 

فصل سوم: عوامل غیر قضائی موثر بر قاچاق کالا در مرز بازرگان38

3-1 مقدمه39

3-2 عوامل موجدِ قاچاق کالا در مرز بازرگان42

3-2-1 مطلوبیت نسبی کالاهای خارجی42
3-2-1-1 زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات43
3-2-1-2 کیفیت کالاها43
3-2-1-3 قیمت در کنار کیفیت44
3-2-2 تعرفه ها44
3-2-3 قوانین بازرگانی45
3-2-4 تشریفات بازرگانی47
3-2-5 طولانی بودن فرایند واردات رسمی48
3-3 عوامل تشدید کننده ی قاچاق کالا در مرز بازرگان48
3-3-1 فرهنگ فرار مالیاتی48
3-3-2 میزان بیکاری49
3-3-3 پایین بودن ریسک قاچاق کالا49
3-3-3-1 گستردگی مرزها و برخی ناهماهنگی ها در نظارت بر آن50
3-3-3-2 امکان قاچاق از همه نواحی مرزی50
3-3-4 گستردگی مرز زمینی51
3-3-5 کوتاهی مسیر قاچاق زمینی51
3-3-6 سهل انگاری نیروهای نظامی و انتظامی کشور همسایه51

3-4 عوامل خاص منطقه ای قاچاق در مرز بازرگان52

3-4-1 موقعیت جغرافیایی بازرگان52
3-4-2 تشابهات فرهنگی با کشور همسایه53
3-4-3 کمبود شغل و بیکاری در شهر مرزی بازرگان53
3-4-4 فقر فرهنگی وسلطه ی فرهنگ عشیرهای53
3-4-5 حاکمیت فرهنگ مصرف54
3-5 جمع بندی کلی55
3-6 نتیجه گیری56
 

فصل چهارم: عوامل تقیینی و اداری و قضایی موثر بر قاچاق کالا در مرز بازرگان58

4-1 مقدمه59
4-2 آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری60
4-2-1 نبود تعریفی جامع و مانع از قاچاق کالا60
4-2-2 ناهماهنگی در تدوین مقررات61
4-2-3 وجود راه گریز قانونی برای قاچاقچیان61
4-3 آسیب شناسی نظارت گمرکی63
4-3-1 ضعف در امکانات نیرویی و تجهیزات63
4-3-2 مشکلات گمرک در مبادی ورود زمینی64
4-3-3 سلب اختیار از گمرک برای فروش کالاهای ضبط شده قاچاق65
4-3-4 مشکلات موجود در خصوص افزایش ترانزیت خارجی65
4-3-5 ناهماهنگی با کشور همسایه65
4-3-6  نبود نظارت بر کالاهای ورود موقت و ترانزیتی66
4-4 آسیب شناسی نظارت انتظامی66
4-4-1 نیروی انتظامی و قاچاق کالا66
4-5 آسیب شناسی برخورد قضایی67
4-5-1 مشکلات موجود در محاکم67
4-5-2 اختلاف آرای قضایی69
4-5-3 ضعف در برخورد قضایی70
4-6 دیگر موارد آسیب شناسی72
4-6-1 ناهماهنگی فعالیت های مبارزه با قاچاق کالا72
4-6-2 ضعف در برخورد تشکیلاتی و منسجم73
4-6-3 وابستگی معیشتی بیشتر عاملان قاچاق کالا73
4-6-4 سلامت عمل نیروهای درگیر74
4-7 نتیجه گیری74
 
فصل پنجم: یافته های تحقیق78
5-1 آماره های توصیفی تحقیق79
5-2 آماره های استنباطی تحقیق (آزمون فرضیه های تحقیق)86
5-3 نتیجه گیری88

 

فصل ششم: راهکارها و پیشنهادهای مقابله با قاچاق کالا91

6-1 مقدمه92

6-2 اقداماتی که بایستی برای مقابله با قاچاق کالا در مرز بازرگان صورت بگیرد94

6-2-1 طرح نظارت بر ترانزیت94
6-2-2 توجه به وضعیت معیشتی مرزبانان و شناسایی نیازهای آنان94
6-2-3 تشکیل شعبه ویژه قضایی94
6-2-4 تسهیل واردات از مجاری رسمی94
6-2-5 شناخت مزیت های منطقه برای  افزایش رقابت پذیری95
6-2-6 کمک به بخش کشاورزی95
6-2-7  ایجاد فرصت های جدید شغلی96
6-2-8  فناوری اطلاعات96
6-2-9 مقررات زدایی97
6-2-10 شفاف سازی قیمت ها و تغییر روش در پرداخت یارانه ها98
6-2-11 حذف انحصارها و فراهم آوردن محیط رقابتی در شهر مرزی بازرگان99
6-2-12 توجه و نظارت کافی بر فعالیت بازارچه  مرزی99
6-2-13 نظارت کافی بر امور گمرکی99
6-2-14 اقدامات مرتبط با امور انتظامی100
6-2-14-1 ایجاد هماهنگی101
6-2-15 نظارت بر ارز و کالای همراه مسافر102
 
6-3 پیشنهادهای راهبردی112
6-3-1 تقویت نقاط قوت مرز در مقابله با قاچاق118
6-3-2 از بین بردن نقاط ضعف در مقابله با قاچاق120
6-4 فرصت های منطقه در مقابله با قاچاق124
6-5 تهدیدهای منطقه در مقابله با قاچاق124
6-6 راهبردهای برخواسته از قوت ها و فرصت ها113
6-7 راهبردهای برخواسته از ضعف ها و فرصت ها140
6-8  راهبردهای برخواسته از قوت ها و تهدیدها145
6-9  راهبردهای برخواسته از ضعف ها و تهدیدها150
6-10 پیشنهادهای برخواسته از پژوهش و تحقیق159
6-11 نتیجه گیری165
منابع و مأخذ
Abstract
 
 
فهرست جداول
جدول (1-1) انواع فعالیت های زیر زمینی13
جدول (1-2) انواع فعالیت های زیر زمینی13
نمودار (5 ـ 2) میزان تأثیر عوامل رفتاری کارمندان گمرک بر قاچاق کالا از مرز بازرگان80
جدول (5-1) ضریب همبستگی پیرسون (مهمترین عوامل قاچاق کالا)87
جدول (5-2) ضریب همبستگی پیرسون (ناکارآمدی احکام قضایی و کیفری)87
 
 
 
 

دانلود بررسی و شناسایی گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق کالا از نظر جرم شناختی - قضایی و ارائه راهکار عملی


این مطلب در تاریخ: یکشنبه 06 دي 1394 ساعت: 11:13 منتشر شده است
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

تبلیغات

متن

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 5

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 2,305
بازدید دیروز بازدید دیروز : 4,827
آي پي امروز آي پي امروز : 82
آي پي ديروز آي پي ديروز : 203
بازدید هفته بازدید هفته : 19,551
بازدید ماه بازدید ماه : 88,131
بازدید سال بازدید سال : 328,966
بازدید کلی بازدید کلی : 2,400,574

اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی آی پی : 54.81.71.187
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
تاریخ امروز امروز : جمعه 31 فروردین 1397

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

تصویر ثابت