close
تبلیغات در اینترنت

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی

بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی

بازدید: 216
دسته بندی: دانلود فایل,
 بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی

 

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی

سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد

دانلود بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی

اتوماسیون اداری
سازمان تامین اجتماعی
بهبود تصمیم گیری مدیران
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی
دانلود پایان نامه مدیریت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 343 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 118

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی

(بصورت جامع و کامل در قالب 118 صفحه)
 
 چکیده:
پویایی یافتن و به بالا اوج گرفتن ، نیازمند یاد گرفتن ، تعهد کردن و انجام دادن برنامه هایی است که به گونه فزاینده ، رو به پیشرفت دارند . اگر تصور کنیم هر یک از آنها کافی اند ، خود را گول زده ایم .برای آنکه روند پیشرفت را استمرار بخشیم ، تعهد کنیم و انجام دهیم و باز هم یاد بگیریم ، تعهد کنیم و انجام دهیم ( کاوی ، ص 492- 490 : 1377 )نتایج و یافته های هر تحقیق، جان مایه و مهمترین بخش تحقیق تلقی می شود ، تا با محک یافته ها و استواری فرضیه هایش راهی به سوی بهبود و تعالی بگشاید . پیشنهاد های بر آمده از تحقیق نیز ما را به تغییر و نو شدن (( تغییر نا پذیر ترین اصل حیات مادی )) ، فرا می خواند .تحقیق حاضر بی شک مصداق آن تحقیقات همیشگی خیلی مخالف تا خیلی موافق نیست تا اگر تمامی سطح بندی ها و لایه بندی های معنا دار در نمونه نیز جابجا شوند، شکل قابل پذیرش تحقیق حفظ شود .این تحقیق دسته ی از گویه های بر آمده از کنکاش در مبانی ارزیابی تحقیقاتی در خصوص سیستم های اتوماسیون اداری را به نظر کارکنان گذارده است .
 
هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (سازمان تامین اجتماعی) می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری می باشد. سیستم اتوماسیون اداری که با مشخصه هایی مانند تعدادنامه ها ی صادره ، تعداد نامه ها ی وارده ،ادراک ، ساعات استفاده به عنوان متغیرمستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت،دقت،اقتصادی بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد.
 
روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدی بررد فرضیهای چهارگانه مذکور وجودنداشت پیشنهاد می گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

اتوماسیون اداری

سازمان تامین اجتماعی

بهبود تصمیم گیری مدیران

 
 
 
 
مقدمه
سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گزیری نیست و آینده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد .
 
گسترش سیل آسای کامپیوتر در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است .آنچه که مدیران در سطوح مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده ، ص 56: 1380)
 
داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست .مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرر دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد .
 
 
 
 
بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی3
چکیده:3
 
فصل اول کلیات تحقیق5
1-1مقدمه5
2-1 تبیین موضوع تحقیق6
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق9
4-1 اهداف تحقیق11
5-1 سوالات تحقیق12
7-1 متغیر های تحقیق13
1-7-1 متغیر مستقل13
8-1 تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق14

اتوماسیون داری ( Office Automatic ):16

 
فصل دوم:ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق18
مقدمه :18
1-2 تصمیم گیری در سازمانها19
2-1-2 تئوری های تصمیم گیری20
3-1-2 تئوری کلاسیک تصمیم گیری20
5-1-2 بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته21
6-1-2 یابندگی قضاوتی21
7-1-2 قاطعیت در تصمیم گیری22
9-1-2 تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی22
1-2-2 آغاز بکار گیری فناوری های اداری23
2-2-2 سیر تکامل فناوری اداری25
3-2-2 دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه25
4-2-2 دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات25

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات26

4-2 روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی27
7-2 اهمیت اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی31

8-2 سیستمهای اطلاعاتی32

9-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی33
11-2 مشارکت بیشتر در تصمیم گیری34
2-12-2 افزایش سرعت در تصمیم گیری35
3-12-2 افزایش سرعت در شناسائی مسائل35
2-13-2 تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر36
4-13-2 شرح دقیق تری از وظایف37
5-13-2 افزایش کارکنان متخصص37
1-14-2 تحلیل گر سیستم ها40

15-2 کار برد سیستم اطلاعاتی رایانه محور43

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی47

17-2 سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS )47

1-21-2 سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت49

22-2 سیستمهای پشتیبانی گیری ( DSS )50

3-22-2 بکار گیری سیستم پشتیبانی تصمیم گیری51

25-2 هوش مصنوعی ، سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیمسوم53
40-2 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری77
42-2 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS )81

اتوماسیون اداری و بهره وری :83

اتوماسیون و تصمیمات مدیریت86
قدمهای اساسی برای بهبود کار عبارتند از :88

47-2تحقق دولت الکترونیک در ایران90

48-2اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی90
49-2اتوماسیون فعالیتهای عمومی91
 
فصل سوم:روش اجرایی تحقیق93
1-3 مقدمه93
1-2-3 در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است :95
4-3 نمونه و نمونه گیری96
5-3 بر آورد حجم نمونه97
6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات97
1-2-6-3 معرفی پرسشنامه98
2-2-6-3 چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه:99
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق102
1-4 مقدمه102
1-3-4 منابع تغذیه اطلاعات103
 
فصل پنجم:نتیجه گیری110
2- 5 پیشنهادات :111
3-5پیشنهادات111
1-4-5 محدودیت تحقیق112
2-4-5 محدودیت محقق113
منابع114
 
 
 
 
 

دانلود بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی


این مطلب در تاریخ: پنجشنبه 26 آذر 1394 ساعت: 12:35 منتشر شده است
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

تبلیغات

متن

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 4

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 2,366
بازدید دیروز بازدید دیروز : 4,827
آي پي امروز آي پي امروز : 84
آي پي ديروز آي پي ديروز : 203
بازدید هفته بازدید هفته : 19,612
بازدید ماه بازدید ماه : 88,192
بازدید سال بازدید سال : 329,027
بازدید کلی بازدید کلی : 2,400,635

اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی آی پی : 54.81.71.187
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
تاریخ امروز امروز : جمعه 31 فروردین 1397

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

تصویر ثابت