close
تبلیغات در اینترنت

پروژه كارشناسی مهندسی كنترل شكاری با عنوان سنجنده‌های ماهواره‌ای

بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما

پروژه كارشناسی مهندسی كنترل شكاری با عنوان سنجنده‌های ماهواره‌ای

بازدید: 321
دسته بندی: دانلود ویدیو,

 

پروژه كارشناسی مهندسی كنترل شكاری با عنوان سنجنده‌های ماهواره‌ای

امروزه سنجنده‌ها و بطور كلی ماهواره‌ها بدور از كاربرد نظامی بخش لاینفك جامعه بشری به شمار می‌آید به عبارت دیگر جهان ارتباطات بدون ماهوار‌ه‌ها عملاً بدون معنی است چون بخش عمده‌ای از تبادل اطلاعات بین بخش‌های مختلف جامعه ارتباطی بوسیلة ماهواره‌ها انجام می‌پذیرددر این تحقیق سعی شده است كه علاوه بر اینكه سنجنده‌ها مختلف مورد بررسی قرار گیرد دیدی اجمال

دانلود پایان نامه كارشناسی مهندسی كنترل شكاری با عنوان سنجنده‌های ماهواره‌ای

سنجنده‌ها
سنجنده‌های ماهواره‌ای
تكنولوژی سنجش از دور
سیستم‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ها
دانلود پایان نامه كارشناسی مهندسی كنترل شكاری با عنوان سنجنده‌های ماهواره‌ای
خرید پایان نامه كارشناسی مهندسی كنترل شكاری
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 153

پایان نامه كارشناسی مهندسی كنترل شكاری با عنوان سنجنده‌های ماهواره‌ای

 
چکیده
امروزه سنجنده‌ها و بطور كلی ماهواره‌ها بدور از كاربرد نظامی بخش لاینفك جامعه بشری به شمار می‌آید به عبارت دیگر جهان ارتباطات بدون ماهوار‌ه‌ها عملاً بدون معنی است چون بخش عمده‌ای از تبادل اطلاعات بین بخش‌های مختلف جامعه ارتباطی بوسیلة ماهواره‌ها انجام می‌پذیرد.در این تحقیق سعی شده است كه علاوه بر اینكه سنجنده‌ها مختلف مورد بررسی قرار گیرد دیدی اجمالی و كلی نسبت به فرآیند سنجش از دور و ماهواره‌ها نیز داشته باشیم.
 
در این متن برنامه ریزی و اجرای عملیات روانی نظامی در حمایت از فعالیتهای نیروهای چند ملیتی و تبادل اطلاعات بین آژانسها در محدوده وسیعیاز عملیات نظامی بررسی می‌شود.این متن زیر نظر رئیس ستاد مشترك تهیه و تنظیم شده است و اصول آن برای كنترل و اجرای فعالیتهای نیروهای نظامی در ارتش آمریكا می‌باشد و پایه اصولی ارتش آمریكا را در عملیات نیروهای چند میلیتی ایجاد كرده است و نحوه هدایت نظامی را جهت اجرای اختیارات توسط فرماندهان رزمی و سایر فرماندهان فراهم كرده است.
 
فرماندهان نیروهای عملیاتی باید از اصول تصویب شده توسط آمریكا تبعیت كنند مگر در موارداستثنائی كه قضاوت فرماندهان آنرا تغییر میدهد.عملیات روانی، اقداماتی از پیش تعیین شده برای انتقال اطلاعات و شواهد معین به مخاطبان خارجی برای تأثیر گذاری بر احساسات، انگیزه‌ها، اهداف و نهایتاً تأثیر گذاشتن بر رفتار دولت‌ها، سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد خارجی است. عملیات روانی بخش مهمی از اقدامات گسترده دیپلماتیك، اطلاعاتی، نظام و اقتصادی دولت‌هاست.
 
 
 
کلمات کلیدی:

سنجنده‌ها

سنجنده‌های ماهواره‌ای

تكنولوژی سنجش از دور

سیستم‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ها

 
 
 
مقدمه
با افزایش جمعیت در جهان نیاز انسان به مواد غذایی نیز به طور محسوس افزایش می‌یابد و انسان به طور مداوم برای شناخت سریع منابع زمینی كه تأمین كننده اصلی مواد غذائی هستند تلاش می‌كنند. حدود 90سال قبل اولین عكس هوائی توسط برادران رایت به وسیله هواپیما از سطح زمین برداشته شد و در حال حاضر ماهواره‌های تحقیقاتی منابع زمینی با سرعتی حدود 27000 ضمن گردش به دور زمین، اخذ اطلاعات از سطح زمین را عهده دار هستند. فن استفاده از هوا و فضا برای جمع آوری اطلاعات زمینی و مطالعه و شناسائی این منابع بدون تماس فیزیكی با آنها، امروزه به عنوان تكنولوژی سنجش از دور (REMOTE SENSING) به صورت گسترده مورد استفاده كشورهای مختلف قرار می‌گیرد و در زمانهای كوتاه، از اطلاعات زمینی جمع آوری گردیده كه این اطلاعات اساس برنامه ریزهای مختلف را تشكیل می‌دهد.
 
 در ایستگاههای گیرنده زمینی برخی پردازشهای اولیه برای جبران خطاهای تصویر برداری بر روی اطلاعات دریافت شده صورت می‌گیرد و تولیدات اطلاعات هوائی و فضائی به صورت فیلم و عكس با مقیاسهای مختلف یا به فرم اطلاعات رقومی و قابل تفسیر با كامپیوتر و نرم افزارهای خاص، برای مطالعه و شناسائی منابع زمینی تهیه و در اختیار استفاده كننده‌ها قرار می‌گیرد.با توجه به نوع مطالعاتی كه قرار است انجام شود یا متناسب با پروژه‌هائی كه با اطلاعات سنجش از دور اجرا می‌شوند، اطلاعات هوائی و فضائی مورد تفسیر قرار می‌گیرند و تفسیر این اطلاعات معمولاً به دو شكل زیر انجام می‌شود:
 - تفسیر چشمی یا Visual Interpretation
- تفسیر رقومی یا Digital Interpretation
 
 
 
 
فهرست مطالب:
فصل اول: طرح تحقیق
- عنوان تحقیق
- مقدمه
- اهمیت انجام تحقیق
- اهداف كلی
- فرضیه‌ها، سوالها و یا هدفهای ویژه تحقیق
 
فصل دوم: ادبیات تحقیق

- بخش اول: كلیات و تاریخچه سنجش از دور

- بخش دوم: مبانی سنجش از دور

2 – 1 مفهوم سنجش از دور
2 – 2 مشخصه‌های تابش الكترو مغناطیسی
2 – 3 بر هم كنش بین ماده و تابش الكترومغناطیسی
2 – 4 محدوده‌های طول موج تابش الكترو مغناطیسی
2 – 5 انواع سنجش از دور با استفاده از محدوده‌های مختلف طول موجی
2 – 6 تابش جسم سیاه
2 – 7 – بازتابندگی
2 – 8  تراگسیلندگی جو
 

- بخش سوم: سنجنده‌ها

3 – 1 انواع سنجنده‌ها
3 – 2 تقسیم بندی سنجند‌ه‌ها
       3 – 2 – 1 طبقه بندی سنجنده‌ها بر اساس منبع انرژی
        3 – 2 – 2 – طبقه بندی سنجنده‌ها بر اساس بازده‌ اطلاعاتی
          3 – 2 – 2 – 1 سنجنده‌های تصویری
            3 – 2 – 2 – 1 – 1 سنجنده‌های مصور (فتواپتیكی) (Pictural Sensors)
              3 – 2 – 2 – 1 – 1 -1 دوربین‌های مورد استفاده از هواپیما
                3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2 دوربین‌های مورد استفاده در سفینه‌های فضائی
       3 – 2 – 2 – 1 – 2 سنجنده‌های عددی یا رقومی (Numerical Sensors)
  3 – 2 – 2 – 2 سنجنده‌های غیر تصویری (Non Imaging Sensors)
 

- بخش چهارم: سكوها

4 – 1 انواع سكوها
4 – 2 شرایط جوی و ارتفاع
4 – 3 حالت سكو
4 –  4 سنجنده‌های حالت یا حالت سنج‌ها
4 – 5 مولفه‌های مداری ماهواره
4 – 6 مدار ماهواره
4 – 7 سیستم‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ها
4 – 8 سكوهای زمینی
4 – 9 سكوهای هوایی
4 – 10 سكوهای فضایی
        4 – 10 – 1 راكت‌ها
        4 – 10 – 2 شاتل
        4 – 10 – 3 ایستگاه فضایی
       4 – 10 – 4 ماهواره‌ها
             4 – 10 – 4 – 1 ماهواره‌های مساحی منابع زمینی
                  الف) ماهواره‌‌های سری لندست Landsat 
                  ب) ماهوارهSPOT
                 پ) ماهواره MOSI
       4 – 10 – 4 – 2 ماهواره‌های هواشناسی
             4 – 10 – 4 – 2 – 1 ماهواره‌های هواشناسی سزی Tiros
            4 – 10 – 4 – 2 – 2  ماهواره‌های هواشناسی سری TOS
           4 – 10 – 4 – 2 – 3 ماهواره‌های هواشناسی سری ITOS
          4 – 10 – 4 – 2 – 4 ماهواره‌های هواشناسی سری Nimbus
          4 – 10 – 4 – 2 – 5 ماهواره‌های هواشناسی سری NOAA
          4 – 10 – 4 – 2 – 6 ماهواره‌های هواشناسی سری SMS
          4 – 10 – 4 – 2 – 7 ماهواره‌های هواشناسی سری Goes
          4 – 10 – 4 –3 ماهواره‌های اقیانوس شناسی seasat

- بخش پنجم: عكس‌برداری هوایی

5 – 1 مقدمه 
5 – 2 دوربین‌ها
           5 – 2 – 1 دوربین‌های هوایی
                         5 – 2 – 1 – 1 دوربین نقشه‌‌برداری
                         5 – 2 – 1 – 2 دوربین شناسایی
                         5 – 2 – 1 – 3 دوربین نواری
                         5 – 2 – 1 – 4 دوربین پانورامیك یا افق تا افق
                         5 – 2 – 1 – 5 دوربین‌های هوایی چند باندی
5 – 3 فیلم
5 – 4 انواع فیلم
         5 – 4 – 1 فیلم سیاه سفید
         5 – 4 – 2 فیلم فرو سرخ نزدیك سیاه و سفید
         5 – 4 – 3 فیلم رنگی
         5 – 4 – 4 فیلم فرو سرخ نزدیك كاذب رنگ
5 – 5  تعین اندازه از طریق عكسهای هوایی
         5 – 5 – 1 – 1 زاویه عكسهای هوایی
         5 – 5 – 1 – 2 مقیاس عكسهای رنگی
          5 – 5 – 2 برجسته بینی عكسهای هوایی
5 – 6 تفسیر عكسهای هوایی
 

- بخش 6: تصویرهای سنجنده‌های ماهواره‌ای

6 – 1 مقدمه
6 – 2 ماهواره‌های منابع زمینی
6 – 3 ماهواره‌های سرنشین‌دار
       6 – 3 – 1 مقدمه‌‌ای بر ماهواره‌های سرنشین‌دار
       6 – 3 – 2 سری مركوری
       6 – 3 – 3  سری جمینی
        6 – 3 – 4 سری آپولو
        6 – 3 – 5 مقدمه‌ای بر ایستگاههای ماهواره‌های تحقیقاتی سرنشین‌دار
         6 – 3 – 6  اسكای لب
         6 – 3 – 7 شاتل فضایی
6 – 4 ماهواره‌های منابع زمینی بدون سرنشین
            6 – 4 – 1 نسل اول ماهواره‌های منابع زمین بدون سرنشین
           6 – 4 – 2 نسل دوم ماهواره‌های منابع زمینی بدون سرنشین
           6 – 4 – 3 سری اسپات
           6 – 4 – 4 ماهواره‌های منابع زمینی ژاپنی
           6 – 4 – 5 ماهواره‌های ماموریت تهیه نقشه ظرفیت گرمای
           6 – 4 – 6 سی ست
          6 – 4 – 7 سری ماهواره‌های منابع زمینی (ارس)
6 – 5 ماهواره‌های هواشناسی
         6 – 5 – 1 سری تایروس / نوا
         6 – 5 – 2 سری نیمبوس
        6 – 5 – 3 ماهواره هواشناسی همگام
             6 – 5 - 3 – 1 ماهواره‌های زیست محیطی عملیاتی زمین آهنگ شرقی و غربی
            6 – 5 – 3 – 2 متئوست
            6 – 5 – 3 – 2 هیماواری
6 – 6 ماهواره‌های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و نظامی
          6 – 6 – 1 ماهواره‌های نظامی
          6 – 6 – 2 ماهواره‌های نظامی شناسایی
         6 – 6 – 3 ماهواره‌های نظامی هواشناسی
         6 – 6 – 4 ماهواره‌های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
         6 – 6 – 5 ماهواره‌های سرنشین‌دار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
         6 – 6 – 6 ایستگاه‌های ماهواره‌ای تحقیقاتی سرنشین‌دار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
         6 – 6 – 7 ماهواره‌های بدون سرنشین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
 
فصل سوم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
 
فصل چهارم: نتیجه و بیان پیشنهادات و محدودیت‌ها در عمل
- نتیجه
- بیان پیشنهادات
- محدودیت‌ها در عمل
فهرست منابع
 

 

دانلود پایان نامه كارشناسی مهندسی كنترل شكاری با عنوان سنجنده‌های ماهواره‌ای


این مطلب در تاریخ: چهارشنبه 28 مرداد 1394 ساعت: 13:13 منتشر شده است
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

تبلیغات

متن

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 5

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 1,952
بازدید دیروز بازدید دیروز : 2,246
آي پي امروز آي پي امروز : 168
آي پي ديروز آي پي ديروز : 169
بازدید هفته بازدید هفته : 1,952
بازدید ماه بازدید ماه : 44,996
بازدید سال بازدید سال : 399,023
بازدید کلی بازدید کلی : 2,470,631

اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی آی پی : 54.166.245.10
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
تاریخ امروز امروز : دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

تصویر ثابت