close
تبلیغات در اینترنت

پروژه کارشناسی رشته شیمی با عنوان روش های نوین جداسازی مواد شیمیایی

بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما

پروژه کارشناسی رشته شیمی با عنوان روش های نوین جداسازی مواد شیمیایی

بازدید: 544
 پروژه کارشناسی رشته شیمی با عنوان روش های نوین جداسازی مواد شیمیایی

 

پروژه کارشناسی رشته شیمی با عنوان روش های نوین جداسازی مواد شیمیایی

جداسازی و استحصال یک گونه ی شیمیایی از نمونه های طبیعی یا آزمایشگاهی به منظور آنالیز یا کاربرد داروئی، خوراکی و صنعتی آنها مستلزم حذف سایر گونه های شیمیائی همراه در داخل نمونه است

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته شیمی با عنوان روش های نوین جداسازی مواد شیمیایی

میکرواستخراج
جداسازی مواد شیمیایی
عوامل موثر بر استخراج مواد شیمیایی
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته شیمی با عنوان روش های نوین جداسازی مواد شیمیایی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه  کارشناسی رشته شیمی
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1122 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 76

پایان نامه کارشناسی رشته شیمی با عنوان روش های نوین جداسازی مواد شیمیایی

 
مقدمه
جداسازی و استحصال یک گونه ی شیمیایی از نمونه های طبیعی یا آزمایشگاهی به منظور آنالیز یا کاربرد داروئی،  خوراکی و صنعتی آنها مستلزم حذف سایر گونه های شیمیائی همراه در داخل نمونه است. به بیان دیگر همواره لازم است که گونه ی شیمیایی مورد نیاز خالص سازی شده سپس برای اهداف نامبرده مورد استفاده قرار گیرد. کلیه ی اعمال و فرایندهای فیزیکی یا شیمیایی که در این راستا به کار می روند،  به  نام روش های جداسازی نامیده می شوند. از روش های جداسازی می-توان ته نشینی، نوبلورسازی، انجماد، تبخیر، تقطیر، استخراج مایع- مایع، استخراج فاز جامد، استخراج قطره ای، میکرواستخراج با فاز جامد، استخراج با گاز، مبادله ی یونی، جذب سطحی، کروماتوگرافی، الکتروکروماتوگرافی، الکترودیالیز، دیالیز و ... نام برد. 
 
استخراج مایع- مایع به طور گسترده‌ای به عنوان یک تکنیک پیش تیمار برای جداسازی و پیش تغلیظ آنالیت در نمونه‌های آبی برای ترکیبات آلی و معدنی استفاده می‌شود. با این وجود این تکنیک دارای چندین نقطه ضعف از جمله تشکیل امولوسیون، استفاده از حجم زیاد حلال، گرانی روش و دشواری در اجرای روش می‌باشد. از این رو نیاز به دسته بندی نمودن استخراج مایع- مایع شد.     تلاش های مستمر برای استفاده از روش استخراج مایع مایع که نیاز به حجم کم استخراج کننده و تعداد مراحل کمتر داشته باشد منجر به ایجاد سه روش زیر شد:
1)میکرواستخراج قطره ی تنها  
2)میکرواستخراج فاز مایع با فایبرتوخالی 
3) میکرواستخراج مایع- مایع پخشی   
 
 
کلمات کلیدی:

میکرواستخراج

جداسازی مواد شیمیایی

عوامل موثر بر استخراج مواد شیمیایی

 
 

میکرواستخراج با فاز جامد 

این روش استخراج برای اولین بار توسط پاوئولیزین  و بلاریدا  در سال 1980 ارائه شده است.در این روش آنالیت توسط فایبر پوشیده شده با لایه‌ی نازک پلیمری جذب می‌شود. میکرواستخراج فاز جامد یک تکنیک ساده در مقیاس میکرو می‌باشد. مزیتی که این روش دارد عبارت است از اینکه آنالیت‌ها در فاز جامد جمع شده و می توان آنها را درون یک دستگاه کروماتوگرافی برای آنالیز تزریق کرد. این روش استخراج با استفاده از مقدار خیلی کم آنالیت طی جذب به داخل فایبر پوشانده شده با سیلیکا انجام می شود سپس فایبر را می توان به کوره ی گرم یک کروماتوگرافی تزریق کرد که آنالیت در اثر حرارت واجذب می شود.
 
 اساس میکرواستخراج فاز جامد سرنگ اصلاح شده می باشد، یک فایبر سیلیکای گداخته شده به-وسیله ی یک فازی از پلی سیلیکان یا برخی پلیمرهای دیگر پوشانده شده است. در میکرواستخراج با فاز جامد فایبر حجم کوچک و ویژه‌ای از فاز استخراجی می‌باشد که با چسب-های با تحمل دمایی بالا درون لوله زنگ نزن کوچک که انتهای آن به سوزن سرنگ امتداد می‌باید، چسبیده می‌شود. فایبر شکننده ابتدا درون سوزن سرنگ خودبند محافظت می‌شود سپس در مورد نمونه های مایع، فایبر پوشش داده شده درون محلول برای یک دروه‌ی زمانی حدود 15-2 دقیقه فرو برده می شود. نمونه به داخل فایبر جذب سطحی شده سپس فایبر به درون سوزن برگردانده و سوزن از ظرف نمونه خارج می گردد. و در این مرحله سوزن حاوی آنالیت استخراج شده به درون ورودی کروماتوگرافی تزریق می‌شود. فایبر در محفظه‌ی تزریق از درون محافظش خارج شده و سپس گرما باعث واجذب نمونه از فایبر گردد و آنالیت در راه ورودی ستون باریک کروماتوگرافی متمرکز می‌شود. شکل 4 پیشرفت این روش را نشان می دهد. درسال 2000 میکرواستخراج با فاز جامد یک روش نسبتاً جدید در عرصه‌ی جداسازی طی سال های 2000 تا 2004 معرفی  شد [3]
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه1
1- استخراج با فاز جامد4
شکل1- تصویر کشش یونی برای میکرواستخراج با فاز جامد.5
1-3- مراحل انجام استخراج با فاز جامد6
1-4- هدف از استخراج با فاز جامد7
شکل3- مراحل میکرواستخراج با فاز جامد.8
1-5- خصوصیات فاز جامد8

1-6- انواع فازهای جامد8

1- سیلیکاژل8
جدول1- انواع فازهای پیوندی.9
2- جاذب پلیمری9

1-7- ویژگیهای پلیمرهای قالب مولکولی10

1-8- مزایای روش10
1-9- کاربردهای استخراج با فاز جامد11
1-10- عوامل موثر بر استخراج با فاز جامد11
2- میکرواستخراج با فاز جامد11
شکل 4- نمودار پیشرفت میکرواستخراج با فاز جامد از سال 2000.13

2-1- مزایای میکرو استخراج با فاز جامد13

2-2- پارامترهای بهینهسازی کردن میکرواستخراج با فاز جامد13
2-3- عوامل موثر بر مقدار مادهی جذب شده16
2-4- انواع روشهای نمونه برداری16
2-6- معایب میکرواستخراج با فاز جامد18
شکل 6- نمایش پوششهای پلیمری بر اساس قطبیت [1].19
جدول2- پوششهای فایبری همراه با ضخامت و کاربرد.20
2-8- سنیتیک میکرواستخراج با فاز جامد20

2-9- انواع روشهای همزدن در میکرواستخراج با فاز جامد21

2-10- عوامل موثر بر میکرواستخراج با فاز جامد21
2-11-  کاربردهای میکرواستخراج با فاز جامد22
3- الکترو- میکرواستخراج با فاز جامد23
3-1- بهینه سازی و آماده‌سازی فایبر24
3-3- تأثیر پتانسیل کاربردی در بازده  الکترو- میکرواستخراج  با فاز جامد25
شکل8- بازده استخراج متامفتالین A) با اعمال پتانسیلB) بدون اعمال پتانسیل.26
 شکل9- ولتامتری چرخهای با مغز مداد برای محلول متامفتالین.27
3-4- تأثیر نمک در بازده استخراج27
شکل10- اثر نمک بر بازده استخراج.28
3-5- تأثیر pH در ضریب استخراج28
3-6-  بهینه سازی سرعت هم‌زدن29
3-7- بهینه کردن زمان و کاربرد پتانسیل29
شکل12- اثر زمان واکنش بر بازده استخراج.30
3-8- بهینه کردن دمای واجذب30
3-9- ارزیابی انتخابپذیری روش31
3-10- روش تجزیه‌ای32
جدول 3- مشخصههای آنالیتیکی استفاده از دو نوع فایبر در الکترو-میکرواستخراج با فاز جامد.32
3-11- نتیجه32

4- میکرواستخراج فاز جامد با فایبر پلیمرهای قالب مولکولی33

4-1- کارایی استخراج35
5- استخراج نقطهی ابری36
5-1- مراحل استخراج نقطهی ابری36
5-3- عوامل موثر بر استخراج نقطهی ابری38
5-4- مزایای روش استخراج  نقطهی ابری39
5-5- کاربرد استخراج نقطه ابری39
6- میکرواستخراج  قطرهی تنها40

6-1-1- مزایای میکرواستخراج  با قطره41

6-1-2- عیب میکرواستخراج  با قطره41
6-2- میکرواستخراج قطره‌ی تنها به صورت مستقیم42
6-3- میکرواستخراج قطرهی تنها در فضای فوقانی43
6-4- میکرواستخراج مایع- مایع- مایع45
شکل19- میکرواستخراج مایع- مایع- مایع.46
6-4-1- عوامل موثر در استخراج46
6-5- میکرواستخراج جریان پیوسته48

6-5-1- کاربردهای روش میکرواستخراج با جریان پیوسته50

6-5-2- عوامل موثر بر روش میکرواستخراج با جریان پیوسته50
7- میکرواستخراج قطرهی آلی شناور تجمعی51
8- میکرواستخراج فاز مایع با هالوفایبر52
8-1- انواع روشهای میکرواستخراج مایع با فایبر توخالی53
8-2- فاکتورهایی که بر روی این نوع استخراج تأثیر دارند55
8-3- عاملهای شلاتهکنندهی آلی55
8-4- کاربردهای روش میکرواستخراج فاز مایع با هالوفایبر56

9- میکرواستخراج مایع مایع پخشی57

9-1-1- عوامل موثر بر بازده استخراج58
9-1-2- کاربردهای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی59
9-1-4- مقایسهی میکرواستخراج مایع مایع پخشی از نظر زمان استخراج59
9-1-5- محاسبهی فاکتورهای موثر در روش میکرواستخراج مایع مایع پخشی [11].60
9-2- میکرواستخراج تجمعی با واحد سرما61
10- استخراج بر اساس امواج میکروویو63

10-1- مزایای روش استخراج با امواج میکروویو63

11- روش‌های جدا کردن مایع64
11-2- استخراج مایع- جامد64
13- استخراج با مگنت67
14- استخراج آب فوق بحرانی70
15- روشهای استخراج گاز71
15-1- استخراج فضای فوقانی ساکن71
15-2- فضای فوقانی لایهی نازک71
منابع:72
 
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته شیمی با عنوان روش های نوین جداسازی مواد شیمیایی


این مطلب در تاریخ: یکشنبه 04 مرداد 1394 ساعت: 12:37 منتشر شده است
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

تبلیغات

متن

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 5

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 1,907
بازدید دیروز بازدید دیروز : 2,246
آي پي امروز آي پي امروز : 168
آي پي ديروز آي پي ديروز : 169
بازدید هفته بازدید هفته : 1,907
بازدید ماه بازدید ماه : 44,951
بازدید سال بازدید سال : 398,978
بازدید کلی بازدید کلی : 2,470,586

اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی آی پی : 54.166.245.10
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
تاریخ امروز امروز : دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

تصویر ثابت