close
تبلیغات در اینترنت

پروژه فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي

بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما

پروژه فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي

بازدید: 239
دسته بندی: دانلود فایل,
پروژه فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي

عنوان كامل : پایان نامه فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي

تعداد صفحات : 230

دسته : شیمی و زیست شناسی

توضيحات :

چكيده

آماده سازي سطوح فلزي

مجموعه فرايندي كه جهت آماده سازي سطح فلزات پيش از اعمال رنگ صورت مي گيرد را Pre-treatment گويند كه شامل مرحله پيش چربيگيري، مرحله چربيگيري و مرحله فسفاتاسيون سطح مي باشد.

پيش چربيگيري:

سطح فلز از لحظه توليد در شركتهاي سازنده ورق ، با نوعي روغن محافظ پوشش داده مي شود تا بعنوان حايل، سطح را از مجاورت مستقيم هوا دور نگه دارد و باين ترتيب از اكسيد شدن سطح پيشگيري شود.

علاوه بر روغن محافظ، در ايستگاه پرس جهت شكل دهي به ورق فلزي از نوعي روغن بنام روغن كشش (بمنظور پيشگيري از پارگي ورق) استفاده مي شود. روغن هاي محافظ، كشش و آلودگي هاي ديگر مانند گرد و غبار و ... در سالن رنگ بعنوان اجزاء آلوده و مزاحم بايد از سطح فلز حذف شوند كه اين فرايند بعنوان چربيگيري شناخته شده است.

پيش چربيگيري شامل حذف آلودگيهاي روغني عمده و متراكم سطوح بيروني بكمك محلول چربيگيري و بروش دستي ( hand wiping) و زدودن گردو غبار و براده هاي فلزي از سطح ( بكمك واترجت ) مي باشد البته اعمال واترجت مزيت ديگري نيز دارد و آن افزايش دماي سطح فلز مي باشد.

چربيگيري:

چربيگيري شامل حذف آلودگيهاي روغني از تمام سطح (بيروني و داخلي) فلز مي باشد كه ضمن آن معمولآ بواسطه برخي مواد فعالساز موجود در چربيگيري سطح فعال و آماده فسفاته شدن مي شود.

مواد چربيگيري معمولآ ماهيت قليايي دارد كه چربي سطح را طي يك واكنش شيميايي ( واكنش خنثي سازي صابوني شدن ) از سطح مي زدايد.

مواد چربيگيري شامل تركيبات قليايي (Alkaline Components) و فعال كننده هاي سطح (Surfactants) مي باشد.

تركيبات قليايي از نظر ماهيت شيميايي، بخش معدني (inorganic ) ماده چربيگيري را تشكيل مي دهند كه شامل كربناتها، سود (NaoH)، فسفاتهاي قليايي و سيليكاتها مي باشند. نقش اين تركيبات فراهم كردن محيط قليايي و نيز انجام واكنش شيميايي جهت حذف آلودگيهاي روغني مي باشد (واكنشهاي صابوني شدن). سيليكات ها جهت تسهيل در جدا سازي روغن از سطح بكار مي روند. در حقيقت سيليكات ها همانند ذرات ريز ماسه، آلودگيهاي روغني را بدور خود گرفته از سطح فلز جدا مي كنند. نقش كربنات ها و ديگر آنيون هاي دو ظرفيتي، كاهش درجه سختي آب مي باشد. بعبارت ديگر اين آنيو نها با يونهاي كلسيم و منيزيوم كه در آب سخت مقدار زياد وجود دارند وارد واكنش شده و با خارج كردن اين كاتيونها از حالت يوني و كاهش سختي آب ، شرايط را براي عمل يونهاي تك بار مانند يون هيدروكسيد فراهم مي كنند.

سورفكتانت ها جزء تركيبات آلي مي باشند كه نقش اصلي اين مواد مرطوب نمودن آلودگي هاي روغني ( كمك به نفوذ آب به ساختار چربي ها) و كمك به امولسيون شدن ذرات چربي ( پخش نمودن روغنها در محلول چربيگيري بصورت ذرات پراكنده و ريز ) مي باشد ( wetting agent ). سورفكتانت ها با دارا بودن دو سر آلي و آبي از يك سر در روغن ها نفوذ مي كنند و با سر ديگر در آب حل مي شوند و باين ترتيب ذرات روغني را بدرون محلول آبي مي كشانند.

فهرست مطالب
* چکیده ۱
* مقدمه : آماده سازی فلز ۱۵
* فصل اول : سابقه تاریخی
* فسفاتکاری قبل از جنگ جهانی ۱۵
* فسفاتکاری درطی جنگ جهانی ۱۹
* توسعه در زمان جنگ ۲۵
* توسعه بعد از جنگ ۲۷
* فصل دوم : اندیشه‌های نظری
* مکانیسم‌های واکنش۳۰
* زینک اورتوفسفاتها۳۲
* فسفات منگنز ۳۲
* فسفات آهن ۳۳
* تشکیل پوشش ۳۳
* شتابدهنده‌ها ۴۳
* شتابدهنده‌های نیکل و مس ۴۶
* شتابدهنده‌های اکسید کننده ۴۷
* شتابدهندگی نیترات ۴۸
* شتاب با ترکیبات نیتر و آلی ۵۲
* کنترل آهن فرو ۵۵
* شتاب دهنده کلرات ۵۶
* پوشش فسفات فلزات قلیایی ۶۴
* مشخصات پوششهای فسفات و دیگر پوششهای تبدیلی ۷۰
* پوششهای زینک فسفات ۷۲
* پوششهای فسفات منگنز ۷۹
* تکامل پوشش ۷۹
* ایست گازدهی ۸۰
* منحنی‌های زمان – و زن پوشش ۸۰
* اندازه گیری پتانسیل ۸۰
* آزمون میکروسکپی ۸۲
* وزن و ضخامت پوشش ۸۳
* خلل و فرج پوشش ۸۸
* تردی هیدروژنی ۹۳
* فصل سوم : مهیا کردن سطح
* مقدمه ۹۵
* تمیز کننده‌های قلیایی ۹۷
* گرایشها جهت تکامل تمیز کننده قلیائی ۹۸
* عوامل ظریف سازی ۱۰۰
* زنگبری قلیائی ۱۰۰
* تمیز کننده‌های حلالی ۱۰۱
* چربیگیری با بخار ۱۰۲
* تمیزکاری با حلالهای قابل امولسیون ۱۰۳
* تمیزکاری با حلالهای امولسیون شده ۱۰۴
* تمیز کننده‌های حلالی دیگر ۱۰۴
* تمیز کننده‌های اسیدی ۱۰۵
* روشهای تمیزکاری مکانیکی و ویژه ۱۰۶
* تمیز کاری سایشی ۱۰۶
* تمیز کننده‌های بخاری و فشار بالا ۱۰۷
* تمیز کاری الکترولیتی ۱۰۷
* تمیزکاری مافوق صوتی ۱۰۸
* تمیزکاری خطی و غیر خطی ۱۰۹
* ارزیابی تمیز کننده ۱۱۰
* فصل چهارم : پوششهای پایه رنگ
* مقدمه ۱۱۱
* فرآیندهای فسفات آهنی سبک وزن ۱۱۴
* فرآیندهای با تمیز کننده جداگانه ۱۱۴
* تمیز کننده / پوشش دهنده‌ها (چربیگری و فسفاته توام) ۱۱۵
* فرایندهای زینگ فسفات به عنوان واسطه پیوندی رنگ با زمینه ۱۱۸
* فرآیند پاششی ۱۲۰
* آماده سازی برای رنگ الکترولیتی ۱۲۴
* سیستمهای آندی ۱۲۵
* سیستمهای کاتدی ۱۳۲
* زمینه‌های روی، آلومینیوم و آمیزة عناصر ۱۴۵
* آماده سازی برای پوشش پودر ۱۴۸
* آماده سازی فولاد ۱۵۰
* آماده سازی سطوح روی و فولاد گالوانیزه ۱۵۳
* آماده سازی آلومینیوم ۱۵۷
* محصول آمیزه‌ای ۱۵۷
* فصل پنجم : پوشش دادن ضخیم با فسفات – فسفاتکاری ضخیم
* مقدمه ۱۵۹
* فرآیندهای فسفات فرو ۱۶۰
* فرآیندهای فسفات منگنز ۱۶۱
* فرآیندهای زینک فسفات ۱۶۲
* عمل پوشش کاری جهت جلوگیری از زنگ زدن ۱۶۳
* مواد پوششی ضد زنگ ۱۶۵
* پارافین‌ها ۱۶۶
* مواد محافظ آلی ۱۶۶
* پوششهای فسفات سیاه ۱۶۷
* فرآیند با دوام کردن ۱۶۸
* روانکاری سطح یاتاقان۱۶۸
* فرآیند در عمل ۱۷۰
* تمیزکاری و شستشو ۱۷۱
* آماده سازی ۱۷۲
* فسفات کردن با فسفات منگنز ۱۷۲
* خشک کردن و روانکاری ۱۷۳
* قطعات عمل شده ۱۷۴
* فصل ششم :عمل آوردن قبل و بعد از فسفاتکاری
* مهیا کردن قبل از فسفاتکاری ۱۷۸
* عملیات بعد از فسفاتدار کردن ۱۸۳
* مواد عمل آورندة عاری از کروم ۱۹۱
* مواد عمل آورندة دیگر ۱۹۲
* فصل هفتم : فرآیند آماده سازی سطح خودرو ۱۹۴
* فصل هشتم : آزمایشات ۲۰۰
* تعاریف و مفاهیم ۲۰۳
* نتیجه گیری ۲۱۳
* منابع و مآخذ ۲۱۸


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

این مطلب در تاریخ: پنجشنبه 14 خرداد 1394 ساعت: 10:58 منتشر شده است
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

تبلیغات

متن

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 5

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 556
بازدید دیروز بازدید دیروز : 2,304
آي پي امروز آي پي امروز : 56
آي پي ديروز آي پي ديروز : 200
بازدید هفته بازدید هفته : 2,860
بازدید ماه بازدید ماه : 45,904
بازدید سال بازدید سال : 399,931
بازدید کلی بازدید کلی : 2,471,539

اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی آی پی : 54.167.216.239
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
تاریخ امروز امروز : سه شنبه 01 خرداد 1397

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

تصویر ثابت