close
تبلیغات در اینترنت

پروژه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان

بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما

پروژه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان

بازدید: 129
دسته بندی: دانلود فایل,
پروژه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان

 

پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان

در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة ‏هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است‏

دانلود پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان

پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان
رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان
هوش
خلاقیت
رابطه بین هوش و خلاقیت
همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان
پایان نامه رشته روانشناسی 
پایان نامه روانشناسی
فروشگاه ساز فایل
همکاری در فروش 
همکاری در فروش فایل
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 416 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 124

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان

کامل و جامع به صورت آپدیت شده در قالب 124 صفحه

به همراه یک عدد مقاله با عنوان خلاقیت در میان دانش آموزان و موانع آن

 
 
 
چكیده :
در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة ‏هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.‏
در این پژوهش چهار فرضیه مطرح گردیده است.‏
 
‏1-‏بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر همبستگی وجود ‏دارد. نتایج تحیق حاضر نشان می‌دهد كه ضریب همبستگی محاسبه شده بین ‏بهرة هشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر (43%) كه در سطح (1%) می‌باشد، ‏ معنادار  می‌باشد. ‏
 
‏2-‏بین میزان بهرة هوشی و  خلاقیت دانش‌آموزان دختر همبستگی وجود ‏دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه ضریب همبستگی محاسبه شده بین ‏میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌ آموزان دفتر (9%) كه در سطح (1%) ‏می‌باشد، معنادار است.‏
 
‏3-‏ بین میزان بهرة هوشی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. ‏نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه ‏t  ‎‏ محاسبه شده میزان بهره هوشی دانش ‏آموزان دختر و پسر (575/0) در سطح (5/0) معنادار نیست، یعنی بین آنها ‏تفاوت معناداری وجود ندارد.‏
 
‏4-‏بین میزان خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج ‏تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه ‏t‏ محاسبه شده میزان خلاقیت دانش‌آموزان ‏دختر و پسر (08/2) در سطح (5/0) معنا‌دار می‌باشد.‏
 
 
 
کلمات کلیدی:

هوش

خلاقیت

رابطه بین هوش و خلاقیت

همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان

 
 
مقدمه :
با اینكه روان‌شناسان و محققین در اهمیت خلاقیت در بین افراد اجتماع پی ‏برده‌اند، با این وصف خلاقیت از جمله موضوعاتی است كه در تحقیقات علمی ‏كمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این علامت ممكن است به دلایل زیر باشد.‏
 
‏1-‏وجود عقاید سنتی مبتنی بر ارثی بودن این پدیده و بی‌اثر بودن تربیت بر ‏روی آن.‏
 
‏2-‏قامت افرادی كه دارای این قدرت هستند و توجه محققین در ‏پدیده‌هایی كه اكثریت را در بر می‌گیرد.‏
 
‏3-‏اعتقاد به اینكه افراد باهوش در زندگی موفق‌تر از افراد خلاق هستند، به ‏دلیل آنكه اكثر آنها تحصیلات عالی كرده و در رفاه مادی به سر می‌برند، در ‏صورتیكه افراد خلاق اغلب در فقر زندگی می‌كنند، از نظر اقتصادی در تنگنا ‏بوده و در فقر هم می‌میرند و در نتیجه نبودن رغبتی در پرورش افراد خلاق ‏بوجود می‌آید.‏
 
‏4-‏مطالعه و اندازه‌گیری خلاقیت بسیار مشكل است.‏
 
 
 
فهرست مطالب : 
 چكیده تحقیق 
فصل اول :
كلیات تحقیق
مقدمه4
بیان مسئله8
اهمیت تحقیق10
اهداف تحقیق10
فرضیه‌های تحقیق11
تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها11
 
فصل دوم :
 (ادبیات و پیشینه تحقیق)

تعریف خلاقیت14

ماهیت استعداد خلاق16

رابطة خلاقیت و محیط خانوادگی18

مردان و زنان خلاق 19
روشهای پرورش خلاقیت20
عوامل موثر بر خلاقیت‌22
تمركز به عنوان كلید خلاقیت 25

برای پرورش خلاقیت كنكاش مغزی بهترین خلاقیت است25

محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق28

عواملی كه مانع خلاقیت می‌شوند 29

خلاقیت و هوش 33

هوش چیست38

تقسیمات و طبقه‌بندی هوش 38

عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش40

تحقیقات انجام شده45
 
فصل سوم :
(روش اجرای تحقیق
جامعه آماری49
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار اندازه‌گیری (اعتبار آزمون)49

روش جمع‌آوری اطلاعات51

روش آماری 52
 
فصل  چهارم :
(تجزیه و تحلیل داده‌ها)
توصیف داده‌ها54
 
فصل پنجم :
مقدمه 62
خلاصة تحقیق62
یافته‌های تحقیق3
پیشنهادها65
محدودیتها66
 
فصل ششم :
‎– ‎ذهن انسان چگونه درگیر خلاقیت می شود ؟‏98‏

‎– ‎فیزیک کوانتوم خلاقیت را چگونه تشریح می کند ؟‏101‏

‎– ‎علم روانشناسی میل به خلاقیت را چگونه توجیه می کند ؟‏105‏

‎– ‎چگونه بدانیم که در نقظه «فلو» هستیم؟‏110‏

‏۷‏‎ ‎معیار برای فلو وجود دارد‎ :‎‏110‏

منابع‎ :‎‏113‏
ضمائم
 
 
فهرست جداول
جدول 1-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقیت 54
جدول 2-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقیت 54
جدول 3-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقیت58
جدول 4-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقیت 59
جدول 5-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزة هوش59
جدول 6-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزة خلاقیت 60
 
فهرست نمودارها 
نمودار شماره 1 : نمودار چند ضلعی نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در حوزة هوش 55
نمودار شماره 2: نمودار چند ضلعی نمرات دانش آموزان دختر و پسر در حوزة خلاقیت55                
نمودار شماره 3: نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزة هوش 56
نمودار شماره 4 : نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزة خلاقیت 56            
نمودارشماره 5 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزة هوش      57   
نمودار شماره 6 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزة خلاقیت 57    
 

دانلود پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان


این مطلب در تاریخ: شنبه 02 خرداد 1394 ساعت: 13:32 منتشر شده است
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

تبلیغات

متن

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 6

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 1,689
بازدید دیروز بازدید دیروز : 4,827
آي پي امروز آي پي امروز : 60
آي پي ديروز آي پي ديروز : 203
بازدید هفته بازدید هفته : 18,935
بازدید ماه بازدید ماه : 87,515
بازدید سال بازدید سال : 328,350
بازدید کلی بازدید کلی : 2,399,958

اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی آی پی : 54.80.123.20
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
تاریخ امروز امروز : جمعه 31 فروردین 1397

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

تصویر ثابت