close
تبلیغات در اینترنت

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما بهترین مکان برای نمایش تبلیغات شما

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

بازدید: 257
دسته بندی: دانلود فایل,
جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

 

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن سیستم همکاری در فروش فایلینا fileina

دانلود جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

جرم
غصب
تصرف عدوانی
انتقال مال غیر
ضمان
جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن
سیستم همکاری در فروش فایلینا
fileina  
دانلود پایان نامه  کارشناسی حقوق
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

 
 
 
 
 
 
 
چكیده
 یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان می‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كیفری ایران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهیز حكومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات كیفر در این گرایش دخالت داشته است.
 
 
 
از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یك عنوان مدنی مشابه با عنوان كیفری در سوء نیتی است كه قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی كه در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.
 اگر بتوانیم یك ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم كه در برخی موارد امكان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
واژه‎های كلیدی:

جرم‎انگاری

ضرر

مسئولیت مدنی

مسئولیت جزایی و سوءنیت 

حقوق در ایران

عنوانهای حقوقی

 عنوان مشابه

 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
1-بیان مسئله وشناخت آن
از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.
 
همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.
نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.
 
 
 
2-جهت انتخاب موضوع:
بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید  حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
 
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.
جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد. 
 
3-روش تحقیق : 
تحقیق پیش رو حاصل راهنمائی هاومساعدت های استاد بزرگوار جناب آقای قنبری است ولی بیش مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است.
 
 
 
4-پرسش های تحقیق :
1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟
2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟
3-ارکان غصب را توضیح دهید؟
4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟
 
5-فرضیه های تحقیق:
1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.
2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.
3-سرقت از مصادیق غصب است.
4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.
 
6- هدف تحقیق :
نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست.
نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست
 

موضوع:جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن1

چكیده2
واژه‎های كلیدی:3
مقدمه4
1-بیان مسئله وشناخت آن4
2-جهت انتخاب موضوع:4
3-روش تحقیق :5
4-پرسش های تحقیق :5
5-فرضیه های تحقیق:6
6- هدف تحقیق :6
7-طرح کلی نگارش :7
كلیات8

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر12

معاملة فضولی12
الف- تعریف و اركان12
ب- قلمرو معاملة فضولی13
ج- آثار حقوقی معاملة فضولی14
انتقال مال غیر15
الف- ركن مادی جرم16
1- فعل مرتكب17
2- موضوع جرم18
3-  تعلق مال به غیر21
4- نتیجه جرم24
ب- ركن معنوی25
ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز25

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه كیفری27

غصب27
الف- اركان غصب27
1- استیلا27
2- عدوانی بودن استیلا29
3-  مغصوب : حق غیر32
ب- آنچه در حكم غصب است33

فصل سوم غصب و عناوین مشابه كیفری35

الف- غصب و سرقت35
1- عنصر مادی36
2- عنصر معنوی37
3- نتیجه‌گیری38
ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف38
1- پیشینه و محل بحث38
2- ایجاد آثار تصرف در املاك غیر40
1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملك غیر41
2-2- عنصر معنوی جرم43
3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه44
3- تصرف عدوانی45
ج- خیانت در امانت48
1- عنصر مادی49
2- عنصر معنوی50
3- مقایسه غصب و خیانت در امانت50
د - اختلاس52

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و كیفری52

سوم- ارزیابی كلی جرم انگاری عناوین مدنی54
الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران54
ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم59
نتیجه‌گیری62
منابع وماخذ64
 
 

دانلود جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن


این مطلب در تاریخ: دوشنبه 21 ارديبهشت 1394 ساعت: 20:56 منتشر شده است
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

تبلیغات

متن

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 5

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 1,892
بازدید دیروز بازدید دیروز : 2,246
آي پي امروز آي پي امروز : 168
آي پي ديروز آي پي ديروز : 169
بازدید هفته بازدید هفته : 1,892
بازدید ماه بازدید ماه : 44,936
بازدید سال بازدید سال : 398,963
بازدید کلی بازدید کلی : 2,470,571

اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی آی پی : 54.166.245.10
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
تاریخ امروز امروز : دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

تصویر ثابت